0Item(s)

Du har ingen varer i handlekurven

Product was successfully added to your shopping cart.

Generelle vilkår

Generelle vilkår og bestemmelser for e-handel

 
1. Allment
 
1.1 Disse generelle vilkårene og bestemmelsene («Generelle vilkår») gjelder når du som forbruker («Kunden»), legger inn en bestilling via www.bodyfitness.no og relaterte sider («Nettstedet»). Avtalen er inngått mellom deg og Bodyfitness.no. Detaljert kontaktinformasjon og annen informasjon om Bodyfitness finnes på Nettstedet. De Generelle vilkårene gjelder kun for Kunder som er forbrukere.
 
1.2 Kunden må minst være 18 år for å bestille via Nettstedet. Bodyfitness godtar i henhold til norsk lovgivning ikke kredittkjøp til personer under 18 år. Bodyfitness forbeholder seg retten til å avvise eller endre en Kundes bestillinger (for eksempel hvis Kunden har gitt uriktige personopplysninger og/eller har en historie med manglende gjeldsbetaling).
 
1.3 Bodyfitness skal ikke ha noe ansvar hvis produkter er utsolgt, heller ikke for bilde- eller typografifeil på Nettstedet, for eksempel feil i produktbeskrivelsen eller den tekniske spesifikasjonen, unøyaktige priser og prisjusteringer (som endringer i prisen fra leverandører, valutaendringer) eller uriktig informasjon om hvorvidt et produkt er på lager eller ikke. Bodyfitness har rett til å rette opp slike feil og når som helst å endre eller oppdatere informasjonen. Hvis en uriktig pris er oppgitt for et produkt bestilt av Kunden, skal Bodyfitness selvsagt informere kunden om dette og avvente Kundens godkjenning av den endrede prisen før Bodyfitness fortsetter bestillingsprosessen. Alle bilder på Nettstedet skal kun anses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner garanterer ikke å gjengi mengden produkter Kunden kommer til å motta eller produktets eksakte utseende, funksjon eller opprinnelse. Bodyfitness er ikke ansvarlig for informasjon fra tredjeparter gitt til Nettstedet.
 
1.4 Nettstedet og alt innholdet der eies av Bodyfitness eller dets lisensgivere. Informasjonen er beskyttet av immaterialrettslovgivningen og markedsføringlovgivning. Dette betyr at varemerker, selskapsnavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout og informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke tillates kopiert eller brukt uten etter skriftlig forhåndsamtykke fra Bodyfitness.
 
2. Kontrakter og bestillinger
 
2.1 For å legge inn en bestilling gjennom Nettstedet må Kunden akseptere de Generelle vilkårene. Ved å akseptere de Generelle vilkårene lover Kunden å etterleve de Generelle vilkårene helt og fullt og erkjenner at han/hun har lest informasjonen om personopplysninger og informasjonskapsler (cookies) og samtykker i bruk i samsvar med Bodyfitness Personvernpolicy angitt.
 
2.2 En kjøpsavtale er inngått når Bodyfitness har bekreftet Kundens bestilling, og Kunden har mottatt en bestillingsbekreftelse fra Bodyfitness via e-post. Bodyfitness oppfordrer Kunden til å oppbevare bestillingsbekreftelsen for eventuelle, fremtidige kontakter med Bodyfitness kundeservice om bestillingen. Kunden har rett til å kansellere sin bestilling inntil den er blitt bekreftet av Bodyfitness. Hvis bestillingen kanselleres, skal Bodyfitness refundere eventuelle betalinger Kunden eller hans/hennes kredittkortselskap har gjort hva gjelder bestillingen.
 
3. Kundeinformasjon osv.
 
3.1 Bodyfitness anbefaler at Kunden oppretter en brukerkonto før det foretas kjøp på Nettstedet. Hvis Kunden registrerer sin brukerkonto og/eller legger inn en bestilling, vil Kunden bli bedt om å oppgi visse personopplysninger. Kunden bekrefter at informasjonen som er gitt, er korrekt og fullstendig og er ansvarlig for eventuelle feil i den informasjonen som er gitt. Informasjon om Bodyfitness behandling av personopplysninger er gitt i Bodyfitness Personvernpolicy, som utgjør en integrert del av disse Generelle vilkårene.
 
3.2 Kunden lover å sørge for at ingen andre enn Kunden bruker Kundens innloggingsopplysninger. Kunden tillates ikke å røpe brukernavnet eller passordet sitt til noen og skal sørge for at eventuell dokumentasjon med informasjon om brukernavn og passord oppbevares slik at uautoriserte personer ikke får tilgang til informasjonen. Kunden skal uten opphold gi Bodyfitness melding hvis det oppstår mistanke om at en uautorisert person har fått tilgang til Kundens passord. Kunden er ansvarlig for alle kjøp gjort med Kundens innloggingsinformasjon hvis Kunden ikke har gitt slik melding.
 
3.3 Hvis Bodyfitness har mistanke om at Kunden misbruker sin brukerkonto eller sin innloggingsinformasjon eller på annet vis krenker de Generelle vilkårene, har Bodyfitness rett til å blokkere Kundens tilgang til brukerkontoen. Bodyfitness har videre rett til å tildele Kunden ny innloggingsinformasjon.
 
4. Priser, avgifter og betaling
 
4.1 Prisene angitt på Nettstedet gjelder for bestillinger lagt inn på Nettstedet. Alle priser er angitt i NOK og er inklusive MVA. Prisene omfatter ikke betalings- og forsendelsesavgifter som gis separat.
 
4.2 Kunden kan betale for kjøpet på den måten som er angitt på Nettstedet. Les mer om våre ulike betalingsalternativer og rabatter. Bodyfitness har rett til å debitere Kunden allerede i forbindelse med bestillingen om ikke Kunden har valgt fakturering eller tilsvarende betalingsmetode, og dette er akseptert av Bodyfitness. Ved fakturering eller delbetaling skal Bodyfitness eller dets partnere kunne skaffe seg kredittopplysning fra tredjepart. I så fall kommer du til å bli informert tilsvarende. Bodyfitness forbeholder seg til enhver tid retten til ikke å tilby alle betalingsmetoder, eventuelt endre betalingsmetode hvis betalingsmetoden Kunden har valgt, av en eller annen grunn ikke fungerer på tidspunktet for oppfyllelsen av bestillingen. Legg merke til at begrensninger i tilgjengelige betalingsmetoder er angitt på Nettstedet.
 
5. Spesialtilbud
 
Bodyfitness skal fra tid til annen på Nettstedet kunne komme med spesialtilbud som er gunstigere enn de som finnes i disse Generelle vilkårene, for eksempel hva gjelder betaling eller utvidet tilbakekallingsrett. Slike vilkår skal gjelde så lenge spesialtilbudet varer og for de spesifikke produktene som Bodyfitness har angitt i forbindelse med dette. Bodyfitness forbeholder seg retten til når som helst å trekke slike spesialtilbud tilbake. Ved opphør eller tilbaketrekking av et spesialtilbud skal disse Generelle vilkårene gjelde uten eventuelle endringer. Tilbud på spesifikke produkter på Nettstedet gjelder kun for den begrensede perioden og frem til produktene er utsolgt.
 
6. Levering og forsendelse
 
6.1 Produkter på lager leveres normalt innen det antall virkedager som er angitt på Nettstedet. Med mindre noe annet er avtalt (for eksempel i forbindelse med reservering av produkter som ikke finnes på lager), vil levering skje ikke senere enn 30 virkedager etter at Bodyfitness skriftlig har bekreftet bestillingen i bestillingsbekreftelsen. Mer informasjon om Bodyfitness levering av produktet og vilkårene for levering er angitt her.
 
6.2 Den forventede leveringstiden er angitt i bestillingsbekreftelsen, i utsjekkingen og/eller på den aktuelle produktsiden på Nettstedet. Hvis det er leveringsforsinkelse, vil Bodyfitness informere deg om dette og vil fortsette å holde kontroll over bestillingen. Med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt, og hvis en levering forsinkes mer enn 30 virkedager og ikke skyldes deg som Kunde, har du rett til å kansellere Kjøpet.
 
6.3 Hvis en pakke skal hentes på et spesifikt leveringssted, må Kunden gjøre det innen det tidsrommet som er angitt i meldingen. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig identifikasjon og bestillingsnummer. Kunden kommer til å få en melding om levering som angir når og hvor pakken må hentes eller mottas. Meldingen skal kunne gis med e-post, vanlig post, og hvis Kunden har meddelt et mobilnummer, også via telefon eller SMS. Bodyfitness har rett til å debitere Kunden for en avgift hvis pakken ikke hentes.
 
7. Rett til å tilbakekalle
 
7.1 Når produkter kjøpes på Nettstedet, har Kunden en 14-dagers angrerett i samsvar med gjeldende angrerettlov og forbrukervernlovgivning. Det betyr at Kunden har rett til å kansellere ethvert kjøp ved å gi melding til Bodyfitness om dette innen 14 dager fra da Kunden eller hans/hennes representant mottok det bestilte produktet angrerettsfristen
 
7.2 Angreretten/retur gjelder ikke for følgende typer varer:
 
(a) varer med brutt forsegling (for eksempel kosttilskudd, kosmetiske produkter, elektronikk, instrumenter og lignende produkter);
(b) varer som raskt kan forverres eller bli for gamle (for eksempel kosttilskudd, helsekost og andre matvarer);
(c) varer som er produsert i henhold til kundens spesifikasjoner eller som på annen måte har fått et tydelig personlig preg; lyd- eller billedopptak (for eksempel en CD) eller dataprogram med brutt forsegling;
(d) digitalt innehold som leveres på annen måte enn på et fysisk medium (for eksempel dataprogram, applikasjoner, spill, musikk, videoer eller tekster hvor tilgangen skjer via nedlastning eller streaming).
(8)intimprodukter (for eksempel undertøy, badeklær, sokker, strømpebukser) kan kun returneres dersom varen er ubrukt og med alle tagger på plass.
 
7.3 Ved å akseptere de Generelle vilkårene, erkjenner og samtykker Kunden i at angreretten ikke gjelder for digitalt innhold levert på annet vis enn på et rørlig medium.
 
7.4 I forbindelse med bestilling av et produkt som angreretten ikke gjelder for, kommer Kunden til å få tydelig informasjon.
 
7.5 Hvis Kunden ønsker å bruke angreretten, må Kunden, før utløpet av angrefristen, sende en tydelig beskjed til Bodyfitness på den måten som er bestemt her [*länk till retur]. Kunden må i beskjeden oppgi sitt navn og sin adresse og annen relevant informasjon, for eksempel bestillingsreferanse, fakturanummer og navnet på produktet. Hvis Kunden ikke ønsker å bruke den forannevnte beskjeden, skal Kunden kunne bruke standardformularet for angreretten utstedt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, se link her.
 
7.6 Hvis Kunden bruker sin angrerett, skal Kunden betale for returforsendelseskostnadene og er ansvarlig for produktets tilstand etter at Kunden har mottatt produktet og under returforsendelsen. Produktet skal returneres innen 14 dager fra den datoen Bodyfitness fikk melding om at Kunden gjør angreretten gjeldende. Produktet skal sendes godt emballert, i god tilstand og i originalesken og/eller -emballasjen. Eventuelle returer skal sendes til Bodyfitness i samsvar med metodene og veiledningene gitt på Nettstedet, som du kan finne her.
 
7.7 Bodyfitness skal tidvis kunne tilby kostnadsfri retur for visse produkter. Hvis det er kostnadsfri retur, er dette angitt på den gjeldende siden for produktet på Nettstedet.
 
7.8 Hvis Kunden bruker angreretten, skal Bodyfitness refundere beløpet Kunden har betalt for produktet inklusive forsendelseskostnader. Eventuelle ekstra forsendelseskostnader som beror på at Kunden velger en annen levering enn standardleveringen Bodyfitness tilbyr, er unntatt refusjonen. Ved retur av en del av en bestilling vil forsendelseskostnadene ikke bli refundert. Bodyfitness har rett til å trekke fra et beløp fra det beløpet som skal refunderes tilsvarende verdiforringelsen for produktet sammenlignet med produktets originalverdi, hvis og i den grad slik verdiforringelse skyldes at Kunden har håndtert produktet utover det som trengs for å fastslå dets funksjon eller karakteristikker.
 
7.9 Bodyfitness skal tilbakebetale beløpet uten unødig forsinkelse, men ikke senere enn innen 14 dager fra datoen Bodyfitness mottok Kundens tilbakekallingsmelding. Men Bodyfitness skal kunne utsette tilbakebetalingen inntil Bodyfitness har mottatt produktet, eller Kunden har levert bevis for at produktet er blitt returnert, for eksempel ved en leveringsbekreftelse. Tilbakebetaling skal skje til Kunden med den betalingsmetoden som Kunden har valgt med mindre noe annet er avtalt, eller hvis det er noen innsigelse mot slik tilbakebetaling.
 
8. Produkter
 
8.1 Samtlige produkter som selges på bodyfitness.no er godkjente for bruk i Norge. Alle produkter som selges hos Bodyfitness er bare et supplement til råd fra din lege og/eller terapeut og er ikke på noen måte ment å erstatte eventuell legeundersøkelse eller behov for medisinsk tilsyn.
 
8.2 Produktene på bodyfitness.no bør ikke brukes som et alternativ til en variert kost. Anbefalt daglig dose som er angitt på emballasjen bør ikke overskrides. Husk at det er viktig med et variert og balansert kosthold og en sunn livsstil. Hvis du er gravid, ammer, lider av sykdom eller er under medisinsk behandling, bør du alltid oppsøke lege før du bruker produktene på bodyfitness.no.
 
9. Garanti og klager
 
9.1 Noen av Bodyfitness produkter er kan hende gjenstand for garantier. Informasjon om henholdsvis eventuell garantiperiode og spesielle bestemmelser om garantier for hvert produkt er fastsatt på Nettstedet eller i disse Generelle vilkårene. Garantier for produkter skal kun dekke opprinnelige produksjonsdefekter og følgelig ikke mulig feil som oppstår ved eller etter mulige, individuelle endringer av produktets funksjon og utseende, for eksempel ombygging, oppgradering eller annen konfigurasjon av produktet. Kundens bestillingsbekreftelse etablerer garantisertifikatet.
 
9.2 Retten til å fremme en klage gjelder produkter som er defekte i henhold til gjeldene forbrukervernlovgivning. En Kunde som ønsker å gjøre bruk av sin rett til å fremme klage vedrørende et bestilt produkt, skal ved bruk av kontaktinformasjonen som finnes på Nettstedet, kontakte Bodyfitness så snart som mulig etter at defekten ble oppdaget. Klager fremmet innen to måneder fra Kunden oppdaget defekten, skal alltid anses å være blitt gitt i rett tid. Kunden har rett til å fremme en klage på produkter kjøpt på Nettstedet, innen [2*] år etter å ha mottatt produktet, eller innen fem år hvis produktet ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn to år.
 
9.3 Bodyfitness skal bære kostnadene for returfrakten for eventuelle, godkjente klager.
 
9.4 Straks et produkt som det er fremmet klage på er returnert og klagen godtas, skal Bodyfitness refundere Kunden i samsvar med gjeldende forbrukervernlovgivning. Bodyfitness bestreber seg på å gjøre dette innen 30 dager etter at Bodyfitness har mottatt klagen, men dette vil kunne bli forsinket avhengig av produkttypen. Bodyfitness forbeholder seg retten til å avslå enhver klage hvis produktet i henhold til gjeldende forbrukervernlovgivning viser seg ikke å være defekt. I forbindelse med klager etterlever Bodyfitness retningslinjene gitt av Forbrukertvistutvalget.
 
10. Linker
 
Bodyfitness skal kunne gi linker til andre nettsteder utenfor Bodyfitness kontroll og nettsteder utenfor Bodyfitness kontroll, skal kunne gi linker til Nettstedet. Selv om Bodyfitness bestreber seg på å sørge for at Bodyfitness kun gir linker til nettsteder som bruker lignende personopplysnings- og sikkerhetsbestemmelser som Bodyfitness Personvernpolicy, er ikke Bodyfitness ansvarlig for mulig vern eller konfidensialitet hva gjelder informasjon eller personopplysninger Kunden gir på andre nettsteder. Kunden bør være forsiktig og lese personvernbestemmelsene som gjelder for det aktuelle nettstedet.
 
11. Force majeure
 
Bodyfitness er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser forårsaket av forhold utenfor Bodyfitness kontroll, for eksempel generell arbeidstvist, krigshandlinger, brann, lynnedslag, terroristangrep, endrede bestemmelser fra myndighetene, tekniske problemer, defekter i kraft-/tele-/datamaskinkommunikasjoner eller annen kommunikasjon og defekter eller forsinkelser i tjenesten fra underleverandører som skyldes forhold som nevnt foran. Slike forhold skal føre til unntak fra erstatninger og andre tiltak Hvis en slik situasjon skulle oppstå, skal Bodyfitness informere Kunden tilsvarende både i begynnelsen og ved slutten av perioden for den aktuelle situasjonen. Hvis situasjonen har vart i mer enn to måneder, har både Kunden og Bodyfitness rett til å avbryte kjøpet med umiddelbar virkning.
 
12. Endringer i de Generelle vilkårene
 
Bodyfitness forbeholder seg til enhver tid retten til å endre disse Generelle vilkårene. Eventuelle endringer i disse Generelle vilkårene skal publiseres på Nettstedet. Endringer vil gjelde straks Kunden har akseptert de Generelle vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp, eller mens han/hun ser på Nettstedet), eventuelt 30 dager etter at Bodyfitness har informert Kunden om endringene. Men Bodyfitness anbefaler at Kunden jevnlig holder seg oppdatert på Nettstedet for å bli oppmerksom på mulige endringer i de Generelle vilkårene.
 
13. Utskillelse
 
Hvis en kompetent domstol, myndighet eller voldgiftsdomstol anser en bestemmelse i denne Avtalen ugyldig eller ugjennomførbar, skal det gjenværende av den bestemmelsen og alle andre bestemmelser fortsatt være gyldig(e) og gjennomførbar(e) så langt gjeldende lovverk tillater. Eventuelle bestemmelser som fastslås å være ugyldige eller ugjennomførbare, skal erstattes med relevant, juridisk veiledning og råd.
 
14. Gjeldende lovgivning og tvisteløsninger
 
14.1 Enhver tvist som måtte oppstå skal søkes løst i minnelighet ved drøftelser med Bodyfitness kundetjeneste. Dersom minnelig løsning ikke kan oppnås, skal Bodyfitness etterleve beslutningene fra Forbrukertvistutvalget eller tilsvarende myndighet i andre europeiske land.
 
14.2 En eventuell tvist hva gjelder tolkningen eller anvendelsen av disse Generelle vilkårene skal reguleres av og tolkes i henhold til norsk lovgivning og skal eksklusivt avgjøres av domstolene i Norge